1. Merkintämäärät 2. Merkkimäärä 3. Tiedon muuttuminen 4. Tekniikka 5. Materiaali 6. Fontti 7. Sisältö 8. Käyttötapa 9. Tiedonsiirto 10. Käsittelyt 11. Yhteystiedot

Merkintämäärät

Kuinka monta merkintää arviolta tehdään kuukaudessa?


Alle 100 merkintää

Alle 1000 merkintää

Alle 10 000 merkintää

Enemmän kuin 10 000 merkintää

Merkkimäärä

Montako merkkiä merkintä pitää sisällään? Voi valita useamman kohdan. Tehtyäsi valinnat paina alla olevaa seuraava-painiketta.1-10

11-20

Yli 20

Logo, 2D-koodi, viivakoodi, piste, viiva tai muu

Valitse tämä jos merkintään tulee tekstin tai numeroiden lisäksi tai sijaan muuta dataa

Tiedon muuttuminen

Kuinka usein merkattava tieto muuttuu merkintöjen välillä?


Tieto muuttuu pääosin joka merkinnällä tai aina

Vaihtelevasti

Tieto pysyy pääosin samana tai aina samana

Tekniikka

Mikä on toivottu merkintätekniikka?Pistemerkintä (neulakirjoitus)

Kannettava, pöytämallinen tai integroitava pistemerkintälaite tai raapivan tekniikan laite

Laser

CO2 tai kuitulaser

Mustesuihkutulostin

En osaa sanoa. Pyydän lisätietoja ja/tai tarjousta suositellusta laitteesta tai ratkaisusta.

Materiaali

Valitse merkittävä materiaali


Muu materiaali

Muu listalla mainitsematon materiaali. Pyydämme tarkentamaan lisätiedoissa materiaalitiedot.

Metalli

Teräs, ruostumaton teräs, alumiini tms

Muovi tai kumi

Puu tai Vaneri

Lasi

Paperi tai pahvi

Fontti

Mikä on merkattavan sisällön kirjasinkokovaatimus? Voit valita useamman kohdan.1-5 mm

6-10 mm

11-30 mm

yli 30 mm

Sisältö

Mitä merkintä sisältää? Voit valita useamman kohdan.Muu

Logo

Merkintään sisältyy yrityksen logo tai muu kuva.

Tekstiä tai numeroita

Merkintä sisältää tavallista tekstiä, numeroita tai erikoismerkkejä.

Viivakoodi

Merkintään sisältyy tavallinen yksiulotteinen viivakoodi. Jos käytettävä standardi on tiedossa, on se hyvä mainita lisätiedoissa.

2D-koodi

2D-koodi voi olla esimerkiksi QR-koodi, ECC 200 standardiin perustuva koodi tai muu kaksi ulotteinen koodi.

Väri- tai tunnistusmerkintä

Värimerkinnällä voidaan havainnollistaa esimerkiksi hyväksyttyä tai viallista tuotetta. Esim. piste- tai viivamerkintä.

Käyttötapa

Merkintälaitteita on erilaisia eri käyttötarkoituksiin. Minkälaista laitetta olitte ajatelleet? Voit valita useamman kohdan.Osittain automatisoitu

Kevyellä automatisoinnilla voidaan helpottaa isompien sarjojen merkintää. Tuotteet voidaan esimerkiksi asettaa pyöröpöydälle tai niitä voidaan asettaa kerralla useampia laitteen merkintäalueelle koon sen salliessa.

Täysin automatisoitu

Merkintälaite toimii osana automaattista linjaa tai robottisolua.

Kannettava laite (pistemerkintä)

Merkintälaite voidaan helposti siirtää merkattavan tuotteen lähelle ja sitä käytetään käsin. Soveltuu parhaiten isojen ja raskaiden kappaleiden merkintään, joiden siirtelyä halutaan välttää.

Pöytämalli (pistemerkintä)

Pöytämallisella laitteella pienten käsin nosteltavien kappaleiden merkintä onnistuu helpoiten. Myös tapauskohtaisen tuen/jgin rakentaminen pöytätelineelle on helppoa.

Tiedonsiirto

Valitse miten merkattava sisältö halutaan syöttää merkintälaitteelle. Voit halutessasi valita useita tapoja.Käsin näppäily

Tieto syötetään käsin laitteen näppäimistöltä.

Valitaan valmis ohjelma laitteen muistista

Kun erilaisia merkintöjä on kohtalainen määrä, voidaan valmiita ohjelmia tallentaa laitteen muistiin. Tällöin käyttäjä valitsee sopivan ohjelman tarpeen mukaan.

Viivakoodi

Merkintätieto syötetään laitteelle viivakoodista lukemalla.

Siirtotiedosto

Merkintätieto siirretään laitteen muistiin esimerkiksi CSV-tiedostona. Tämä soveltuu hyvin usein muuttuvan tiedon puoliautomaattiseen siirtoon.

Ylemmästä järjestelmästä

Tieto halutaan merkintälaitteelle esimerkiksi suoraa ERP:stä

Käsittelyt

Tuleeko merkinnän päälle jokin pintakäsittely kuten esimerkiksi maalikerros tai kuumasinkitys?


Maali

Kuumasinkitys

Muu pintakäsittely

Ei pintakäsittelyä

Yhteystiedot

Lähetä valinnat ja pyydä yhteydenottoa, lisätietoa tai tarjousta.


1. Merkintämäärät 2. Merkkimäärä 3. Tiedon muuttuminen 4. Tekniikka 5. Materiaali 6. Fontti 7. Sisältö 8. Käyttötapa 9. Tiedonsiirto 10. Käsittelyt 11. Yhteystiedot