FAQ: Pistemerkintä

Mitä on pistemerkintä (neulakirjoitus)?

Pistemerkinnässä tai neulakirjoituksessa merkintälaitteen teräksinen merkintäneula iskee materiaaliin pistekuoppia muodostaen haluttuja merkkejä, kuten numeroita, kirjaimia tai logoja. Tämän merkintätavan yksi keskeisimmistä hyödyistä on merkinnän pysyvyys materiaalissa tai kappaleessa.

Mitä materiaaleja voidaan merkitä?

Pistemerkintää käytetään pääasiassa erilaisten terästen merkkaamiseen, mutta pistemerkintää voidaan myös hyödyntää muovin ja puun merkinnässä, jos esimerkiksi tarra- tai mustesuihkumerkintä ei jostain syystä siihen sovellu.

Kuinka syvää merkintää laitteilla voidaan tehdä?

Kannettavilla akkukäyttöisillä pistemerkintälaitteilla voidaan päästä 0,3mm syvyyteen asti riippuen materiaalista. Paineilmakäyttöisillä laitteilla voidaan tarvittaessa tehdä vieläkin syvempää merkintää.

Voidaanko laitteella merkintä logoja tai 2D-koodeja?

Kyllä, merkintälaitteilla voidaan merkata logoja ja ECC 200 –standardin datamatriisikoodia.

Mikä ero kannettavilla akkukäyttöisillä merkintälaitteilla FlyMarker PROlla ja Minillä?

Keskeisin ero näiden laitteiden välillä on PRO-mallin mahdollisuudet tehdä tarvittaessa syvempää merkintää ja siihen voidaan kiinnittää enemmän erilaisia merkintätukia helpottamaan merkintää haastavan muotoisiin kappaleisiin. 75x25mm merkintäalue on PRO-mallissa myös hieman leveämpi kuin Minissä, jossa se on 65x30mm. PRO-malli on mahdollista saada jopa 120x45 mm suuruisella merkintäalueella.

Mini-malli on kevyempi ja pienempi ja Miniin yleensä päädytään, ellei ole erityistä syytä valita PRO-mallia. Käyttöliittymä laitteissa on sama.

Kuinka nopeasti merkintälaite merkkaa?

Se kuinka nopeasti jokin merkintä tehdään, riippuu paljon fonttikoosta, mutta merkintänopeuden voidaan sanoa olevan FlyMarker-merkintälaitteissa keskimäärin noin yksi merkki (kirjain tai numero) sekunnissa. Paineilmakäyttöisissä laitteissa merkintä on hieman nopeampaa.

Näkyykö merkintä maalikerroksen alta?

Merkinnän näkyvyys maalin alta riippuu paljon maalikerroksen paksuudesta ja vaatimuksista kuinka hyvin merkinnän tulee näkyä maalikerroksen alta. Merkinnän syvyyttä ja täten näkyvyyttä maalin alta voidaan tehostaa kannettavissa laitteissa mm. monimerkintä-toiminnolla ja PRO-mallin tehoiskumagneetilla. Paineilmakäyttöisillä laitteilla voidaan tehdä syvempää merkintää kuin akkukäyttöisillä laitteilla.

Saako laitteiden muistiin tallennettua merkintätiedostoja?

Kyllä. Merkintälaitteiden muistiin mahtuu satoja merkintätiedostoja.

Kuinka tarkkaa merkintää laitteella voidaan tehdä?

1,5-2mm kirjainkoon merkintä voi olla vielä hyvin luettavissa kun käytetään hentoa iskuvoimaa. Jos materiaaliin isketään kovaa, pistekuopat saattavat mennä pientä kirjainkokoa käytettäessä toistensa päälle, jolloin merkinnän luettavuus kärsii.

Montako merkkiä mahtuu laitteen käytettävissä olevalle merkintäalueelle?

Mahtuvien merkkien määrä riippuu pääosin halutusta fonttikoosta ja käytössä olevasta merkintäalueesta. Merkkejä voidaan myös skaalaata ouhemmiksi ja merkkien väliin jäävää tyhjää tilaa voidaan tiivistää, jolloin merkintäalueelle mahtuu entistä enemmän sisältöä. Suurin merkintäalue on 200x100mm pöytämallisen laitteen T1-versiossa.

Kuinka hyvin kannettavien laitteiden akut kestävät?

Akun kesto riippuu luonnollisesti merkintämääristä ja käyttöajasta. Myös valittu merkintävoima vaikuttaa akun kestoon. Toimituksen mukana tulee aina 2 akkua ja akkulaturi, joten toinen akku voi olla aina latauksessa kun toista käytetään.

Miten merkintäneulat kestävät?

Etenkin akkukäyttöisten merkintälaitteiden merkintäneulojen kesto on hyvä ja yksi neula voi kestää jopa vuosia. Merkintäneulojen kulumiseen vaikuttaa mm. materiaalin kovuus, minkä kärkikulman merkintäneulalla merkataan, merkintämäärät ja merkintävoimat. Varastostamme löytyy uusia merkintäneuloja tarvittaessa.

Onko teillä laitteiden huoltopalvelu?

Kyllä. Huollamme merkintälaitteet Tampereella ja vaativimmissa tapauksissa lähetämme laitteen Saksaan valmistajalle huollettavaksi. Huollon ajaksi voimme tarjota vuokrakonetta. Pidämme myös varastoa yleisimmille varaosille.

Ymmärtääkö laite juoksevan numeroinnin, ettei vaihtuvaa numeroa tarvitse muuttaa manuaalisesti?

Kyllä. Mahdollisuus juoksevaan numerointiin tulee aina laitteen mukana.

Merkinnän haluttu sijainti on kappaleessa hankalassa paikassa tai pienessä välissä. Minkälaisiin paikkoihin laitteillanne voidaan merkata?

Kannettavilla laitteilla on helpointa merkata tasopintoja ja putkia. Laite sallii n. 5mm korkeusvaihtelun merkattavasta pinnasta, mikä mahdollistaa esim. putkien merkinnän päältä päin kehänsuuntaisesti ja muiden epätasaisten pintojen merkinnän.

Merkittävien kappaleiden muodot vaihtelevat paljon ja useimmiten merkintään löydetään jokin ratkaisu. Laitteisiin saatavilla erikoistuilla ja ohjelmisto-optioilla on saatu ratkottua useita merkintäongelmia. Tarvittaessa voimme valmistaa myös itse tapauskohtaisen tuen tai muun viritelmän.